You are here

Jesper Henriksen

Sales Manager

Esitysaiheet

11:45 : Paloturvallinen puutalo: määräykset, ohjeet ja ratkaisut (Sali C)
Ekologinen, "ikuinen" palonsuoja puulle - paras paloluokka