You are here

Katja Vahtikari

tutkija, DI

Puusta on moneksi. Siinä on potentiaalia enemmän kuin tulemme usein ajatelleeksi. Minua kiinnostaa se, miten voisimme kestävästi ja kekseliäästi käyttää arvokasta metsien kultaamme, puuta lisäten samalla asumisen ja elämisen laatua erityisesti sisätiloissa. Nykyään keskityn tähän kysymykseen tutkimuksen kautta, mutta aiemmin lähestyin samaa teemaa opettajana Teknillisessä korkeakoulussa ja Aalto-yliopistossa. Tuoreimmat tutkimusprojektini ovat Wood2New ja Wood Life: www.wood2new.org ja energyefficiency.aalto.fi

Esitysaiheet

13:00 : Puupintaa syvemmältä – Wood is more than meets the eye (Sali A)
Puheenjohtajan avaus
13:05 : Puupintaa syvemmältä – Wood is more than meets the eye (Sali A)
Tunne puusi
14:20 : Puupintaa syvemmältä – Wood is more than meets the eye (Sali A)
Kosketa puuta