You are here

AA-pätevyyskoulutuksella täydennetään puurakentamisen suunnittelijavajetta

Yhdeksi merkittäväksi pullonkaulaksi puukerrostalorakentamisessa on muodostumassa puute osaavista rakennesuunnittelijoista. Nopein tapa kouluttaa lisää uusia päteviä puurakennesuunnittelijoita on räätälöity täydennyskoulutus, jossa kohderyhmänä ovat AA-suunnittelijapätevyyttä hakevat diplomi- ja rakennusinsinöörit. MSO:n teettämien selvitysten mukaan suurin vaje on suurimittakaavaiseen teolliseen puurakentamiseen perehtyneistä rakennesuunnittelijoista.

Yli 2-kerroksisen puukerrostalon rakennesuunnittelijalta edellytetään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan korkeinta AA-luokan suunnittelijapätevyyttä. Puurakentamisen AA-FISE-pätevyyden hankkineita rakennesuunnittelijoita on Suomessa 39 henkilöä, kun vastaava luku teräsrakentamisen puolella on 175 henkilöä ja betonirakentamisen puolella 338 henkilöä.

Puuinfon järjestämän AA-pätevyyteen valmentavan koulutuksen tuloksia ja kokemuksia esitellään Puupäivän MSO-seminaarissa.