You are here

Keski-Euroopan rakentamisen trendit

Toimitusjohtaja Konrad Merz merz kley partner ZT GmbH:sta tulee kertomaan Puupäivän puurakentamisen seminaariin Keski-Euroopan puurakentamisen trendeistä insinöörin näkökulmasta. Tutustu toimiston projekteihin: http://www.mkp-ing.com/projekte