You are here

Metsä Woodin Kerto–Ripa®-välipohjaelementti

Asuintalojen ja julkisten rakennusten ala- ja välipohjarakenteisiin käytettävä Kerto–Ripa®- välipohjaelementti on kevyt, äänieristävä, kuivarakenne, joka ei vaadi lainkaan työmaalla tehtäviä betonivaluja.
 
Metsä Woodin Kerto–Ripa®-välipohjaelementti on valmistettu suomalaisesta Kerto®-puusta. Elementin pitkän jännevälin ansiosta tarvitaan vähemmän pilareita, palkkeja ja rakenteiden liitoksia. Elementti on kevyt, jolloin kuormat perustuksille ovat pienempiä ja sen käyttö on mahdollista jopa hyvin heikosti kantavilla maapohjilla. Lujuus ja jäykkyys
ovat suurempia kuin vastaavan korkuisella välipohjapalkilla.
 
Kerto–Ripa®-välipohjaelementin ääneneristävyys on testattu sekä valmiina rakenteena että valvotuissa testiolosuhteissa. Se täyttää huoneistojen välisen välipohjan vaatimukset
täysin kuivana rakenteena ilman pintavaluja. Elementin yläpuoliset kipsilevytykset kiinnitetään elementteihin jo tehtaalla, mikä nopeuttaa työmaa-asennusta merkittävästi. Rakenteen etuna ovat yksinkertaiset liitokset muihin rakenteisiin.
 
Elementti koostuu ylälaatasta, palkistosta ja niihin liimatusta alalaipasta. Rakenneliimauksen ansiosta mitoituksessa voidaan hyödyntää palkkien lisäksi sekä pinta- että pohjalevyt.
Elementti liittyy kantaviin rakenteisiin ylälaatan välityksellä, jolloin ylälaatta asennetaan kantavan seinän tai palkiston päälle. Tämän ansiosta rakennuksen kerroskorkeus pysyy matalana, mikä laskee kokonaiskustannuksia merkittävästi. Seuraavan kerroksen seinä asennetaan suoraan elementin ylälaatan päälle.
 
Kerto–Ripa®-välipohjaelementit voidaan valmistaa sekä lämmöneristettyihin että eristämättömiin kohteisiin. Elementin ontelotilaan on pääsy alapuolelta ja sitä voidaan hyödyntää LVIS-kanavien sijoittelussa. Sprikleriputkisto voidaan sijoittaa elementin ja ripustetun alakaton väliin.
 
Elementit suunnitellaan rakennuksen koon mukaan, koko on maksimissaan 18 m x 2,5 m. Elementti soveltuu värähtelymitoitettuna jopa 10 metrin jännevälille yksiaukkoisena rakenteena. Elementillä voidaan saavuttaa myös kohteen vaatimusten mukaan REI30 tai REI60 palonkestävyys. Kerto–Ripa®-elementeillä on Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA-07/0029) ja
ne ovat CE-merkittyjä. 
 
Edut:
  • Kuivarakenne
  • Säästää kerroskorkeutta
  • Määräykset täyttävä palonkestävyysja äänieristys
  • Pitkät jännevälit
  • Yksinkertaiset liitokset
Lataa ilmainen Finnwood® mitoitusohjelma osoitteesta: metsawood.fi/finnwood
 
Tutustu Kerto–Ripa®-välipohjaelementtiin Puupäivässä osastolla E 18