You are here

Swecolla vahvaa suunnitteluosaamista puurakentamisessa

Puurakentaminen on kovassa nosteessa. Puu on materiaalina meille suomalaisille perinteinen ja se sopii hyvin monenlaiseen rakentamiseen. Puurakentamisen merkitys nousee myös erilaisten ympäristökysymysten myötä ja sille on avautunut uusia markkinoita myös Suomessa.

Sweco on ollut mukana suunnittelemassa Vantaan Kivistöön rakennettavaa Euroopan suurinta asuinkäyttöön tarkoitettua puutaloa. Kivistön puukerrostalon kortteli muodostuu kahdesta asuntoyhtiöstä, joissa on yhteensä 186 asuntoa. Kivistön puukerrostalo perustuu Rakennusliike Reposen yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämään PuuMeraksi nimettyyn puurakennejärjestelmään. Sweco on ollut mukana myös mm. voitokkaassa Jyväskylän Kuokkalan Puukuokka-projektissa, joka palkittiin juuri vuoden 2015 Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnolla.

Yhteistyön merkitys kasvaa

Suunnittelutiimin muodostaminen heti hankkeen alkuvaiheessa on erittäin tärkeää, koska puukerrostalojen rakenteet vaativat monipuolista ja haasteellista suunnittelua. Arkkitehdin ja päärakennesuunnittelijan lisäksi hankkeeseen kannattaa kiinnittää mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa talotekniikan sekä mahdolliset tuoteosien suunnittelijat. Suunnittelijoiden vastuualueet on kartoitettava ja suunnitteluun liittyvät lähtötiedot varmistettava kaikille osapuolille.

”Teollinen puurakentaminen perustuu pitkälle esivalmistettuihin rakennusosiin. Esivalmistus lisää suunnittelun tarvetta, kun asioita ei voi enää jättää työmaavaiheessa ratkaistavaksi. Kahdeksankerroksisen Puukuokka-rakennuksen suunnittelun haastetta lisäsi jäykistys, joka toteutettiin täysin tilaelementeillä ja niiden välisillä liitoksilla. Tiukasta suunnitteluaikataulusta johtuen yhteistyö muiden suunnittelijoiden ja tilaelementtitoimijan kanssa oli hyvin tiivistä. Suunnittelijoiden erikoisosaaminen sekä tietomallinnuksen käyttäminen korostui myös Puukuokan läpiviennin onnistumisessa”, kertoo hankkeessa Swecon projektipäällikkönä toiminut Lauri Lepikonmäki.

Tietomallinnus tehostaa suunnittelua

Puurakentaminen tuo rakennesuunnittelijalle uudenlaisia haasteita, koska puurakenteilla ei ole luontaisesti samanlaista varmuustasoa kuin betonirakenteilla. Puu vaatii tarkempaa laskentaa ja tutkimusta sekä enemmän työtä kuin betonirakenteiset talot. Tietomallinnus nopeuttaa näitä vaiheita merkittävästi. Lisäksi tietomallinnus tuo selkeitä etuja hankkeen vaatimien valmisosien ja tavarantilausten hallintaan.

Sekä PuuMera Kivistössä että Kuokkalan Puukuokassa hyödynnettiin tietomallinnusta monipuolisesti. Tietomallinnus tehostaa puutalon suunnittelua ja eri osapuolten yhteistyötä etenkin laajassa projektissa. ”Osakuvat pystyttiin Kivistön PuuMeran -hankkeeseen tulostamaan suoraan, joten esivalmistusaste saatiin mahdollisimman korkeaksi.  Korkea esivalmistusaste merkitsee myös parempaa rakentamisen laatua”, kertoo Swecon rakennesuunnittelija Harri Moilanen.

Isojen kohteiden puurakennemallinnuksen haasteena on ollut puurakentamiseen sopivien mallinnustyökalujen vähäisyys. ”Sweco kehitti projektin aikana puurakentamiseen oman mallinnusympäristön työkaluja ja piirustuspohjat, jotka tehostavat suunnittelua tulevissa hankkeissa”, Moilanen jatkaa.

Turvallista ja energiatehokasta

Puu materiaalina ei vaikuta talon energiatehokkuuteen vaan keskeisessä asemassa ovat suunnitteluvaiheessa tehtävät ratkaisut. Sekä PuuMera että Puukuokka ovat passiivitasoisia hankkeita VTT:n määritelmän mukaisesti. Normikerrostalossa kokonaisenergian käyttöä määrittelevä E-luku eli energialuku saa olla 130. PuuMeran puukerrostaloissa luku on alle 100. Lämmitysenergian kulutus on paljon tavanomaista pienempää.

Nykyaikaiset puukerrostalot ovat hyvin turvallisia ja kestävät hyvin paloa. Puurakentamisen palomääräykset ovat kuitenkin todella tiukkoja ja asettavat puurakentamiselle suuria haasteita.

PuuMera sekä Puukuokka ovat molemmat vahvoilla hiilijalanjälkivertailussa, asumisviihtyisyydessä ja kotimaisuusasteessa. Uusiutuvia energialähteitä hyödyntävät kohteet viitoittavat suuntaa uudentyyppiselle kerrostalorakentamiselle ja kiinteistökehitykselle.