You are here

WoodLife ja Wood2New – hankkeet esillä Sloveniassa

COST FP1303 – Eurooppalainen tutkimusyhteisö Performance of bio-based building materials järjestää ensimmäisen kansainvälisen konferenssinsa 23-24.10 Kranjska Gorassa, Sloveniassa. Tutkimus- ja kehityshankkeet WoodLife ja Wood2New ovat molemmat edustettuina sekä esillä tässä puualan tieteellisessä tapaamisessa. Wood2New - hankkeen puitteissa tutkitaan mm. puumateriaalin emissioita sisätiloissa ja erityisesti vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. WoodLife -hankkeessa puolestaan paneudutaan puumateriaalin mahdollisuuksiin tilojen energiatehokkuuden lisäämiseksi hyödyntämällä esimerkiksi puun termodynaamisia ominaisuuksia.  Ensi käden lisätietoa hankkeista Puupäivällä!

WoodLife: http://energyefficiency.aalto.fi/en/research/woodlife/

Wood2New: http://www.wood2new.org/

COST FP1303: http://www.costfp1303.com/en/about/Sidor/default.aspx