You are here

Minna Autio

professori, Käpy-hankkeen tutkija

Minna Autio toimii tutkijana Käyttäjälähtöisyys puurakentamisen bisnesekosysteemeissä (KäPy) – hankkeessa, joka rahoittavat Business Finland, Helsingin yliopisto sekä alalla toimivat yritykset (Lapwall Oy, HTJ Oy, Westas Group Oy, PUUSTA Innovations Oy, Upwood design Oy, Dasos Capital Oy ja Lämpöpuuyhdistys ry). Hankeen käyttäjälähtöisyyden kehittämiseen liittyvät tietotarpeet nivoutuvat tavoitteisiin edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä, löytää uusia markkinamahdollisuuksia, parantaa asiakaslähtöisyyttä, tukea kestävää kehitystä, parantaa kuntien elinvoimaisuutta sekä edistää kansalaisten hyvinvointia. Olennaisena seikkana korostuu ekosysteemin osapuolten (rakennuttaja, suunnittelijat, kunta, asukkaat jne.) tehokkaaseen kommunikaatioon perustuva osaamisen kehittäminen ja jakaminen. Projektissa tutkitaan ja kehitetään keinoja, joilla puurakentamisen bisnesekosysteemit voivat parantaa liiketoimintaosaamistaan.

http://www.woodenliving.net/

Esitysaiheet

13:00 - 13:15 : Rakentaminen ja asuminen (Sali 103)
Asukkaat arvioimassa teollisen puurakentamisen kestävyyttä – mielikuvista käyttökokemuksiin