You are here

Ville Mertanen

projektiasiantuntija

Ville Mertanen toimii projektiasiantuntijana Karelia-ammattikorkeakoulussa rakennustekniikan koulutusalalla. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat puutekniikka ja puumateriaaliin liittyvä osaaminen.

Esitysaiheet

11:30 - 12:00 : Uutta puurakentamisen tutkimusta (Sali 101D)
Massiivipuurakenteet työmaaolosuhteissa – kosteuskäyttäytyminen ja siirtymät