You are here

Huoneistokokonaisuuksien rakentaminen tehtaalla lisää tuottavuutta: ympäristö säästyy ja rakentaminen vie vähemmän aikaa

Rakennusteollisuus on isossa murroksessa, kun rakentaminen siirtyy työmailta tehdashalleihin. Perinteisen työmaarakentamisen rinnalle on noussut jo Keski-Euroopassa suosiotaan vakiinnuttanut massiivipuurakentaminen. Suomessa massiivipuun käyttöön yhdistyy teollinen moduulirakentaminen, joka tuo rakennusalan tuottavuudelle käännekohdan myös Suomessa. Moduulirakentaminen on sitä, kun tehtaalla valmistetaan kokonaiset huonetilat valmiiksi ja kuljetetaan säältä suojattuna työmaalle. Työmaalla huonemoduulit kootaan ikään kuin legopalikat, ja valmis talo voi valmistua jopa tunneissa.

Teollisesti vakioidut tuotteet lisäävät rakentamisen laatua ja tehokkuutta. Tehtaalla työn laadun ja tehokkuuden seuraaminen on niin ikään helppoa eikä säästä riippuvaista. Kun usean huoneen kokonaisuudet valmistetaan tehtaassa valmiiksi moduuleiksi, taloja voidaan tehdä enemmän ja pienemmässä ajassa, kuin perinteisessä työmaarakentamisessa. Työmaiden läpimenoaika lyhenee ja virheet vähenevät, eikä materiaalihukkaa juuri jää. Työmaalla vietetty aika on minimoitu, mikä vähentää ympäristöä kuormittavaa ulkotyötä ja jätekustannuksia.

Sisco Oyj valmistaa huoneistomoduulit tehtaallaan Vantaan Hakkilassa ja toimittaa ne valmiina, sateelta suojattuna suoraan työmaalle kasattaviksi.

”Moduuleista kootaan kuhunkin kohteeseen sopiva pohja, josta arkkitehti luo näyttävän kokonaisuuden lisäämällä ulkonäköä tuovia elementtejä, värejä, parvekeratkaisuja, räystäitä ja muita. Rakennesuunnitteluun perustuva lähestymistapa mahdollistaa kohtuuhintaisen tuotannon, ja teollinen valmistus takaa tehokkaan projektin”, Sisco Oyj:n varatoimitusjohtaja Lauri Halminen summaa.

Hiilidioksidipäästöjen minimointi on yksi Sisco Oyj:n ekologisista tavoitteista. Kerto® LVL-rakenteisissa puutaloissa seiniin ei tarvitse ahtaa muovia, sillä Kerto LVL-puulevy toimii kosteussulkuna ja elää vuodenaikojen mukaan kosteutta tasaten. Sen vuoksi hiilijalanjälki pienenee ja hengittävyyden vuoksi myös asumisen mukavuus lisääntyy. Puutalossa asuminen on ollut luontaista ihmiselle monien vuosisatojen aikana, ja puurakentaminen on nousemassa renessanssi-ilmiönä uudelleen pinnalle.

Puurakennusalalla satsataan kumppanuuksiin

Puurakentaminen, etenkin moduulirakentaminen, antaa kumppanuusverkoston kehittämiselle hyvät valmiudet. Tuotekehitys ja arkkitehtuurin sekä teollisen rakentamisen yhteenliittäminen luovat mahtavat kasvuedellytykset alalle.

Sisco Oyj satsaa optimoidun rakennusprosessin lisäksi fiksuihin kumppanuuksiin, joista merkittävin on Metsä Wood. Sisco Oyj:n merkittävin yhteistyökumppani toimittaa Kerto LVL-levyjä, jota muut alihankkijat jalostavat puolivalmisteiksi. Sisco Oyj käyttää näitä moduulien valmistukseen. Sisco-yhtiöiden kiihkeä kasvu on osoitus siitä, että Kerto LVL sopii lähes kaikkeen rakentamisessa.

Tehdasvalmisteisten märkätila- ja huoneistomoduulien nouseva menekki povaa tulevaisuuden suuntaa nimenomaan puukerrostaloihin. Siscon kunnianhimoinen pyrkimys on olla mukana kasvattamassa puukerrostalojen osuus Suomessa viidessä vuodessa 3-4 prosentista jo kymmeneen prosenttiin. Puukerrostaloissa piilee suuri potentiaali myös urbaanissa kaupunkirakentamisessa, jossa puurakenteet tulevat osaksi tavallisia kerrostaloja.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Tero Salo, tero@sisco.fi, p. 0445052216
varatoimitusjohtaja Lauri Halminen, lauri@sisco.fi, p. 0503523119

Sisco Oyj tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun asumiseen. Yhtiö rakentaa erillis-, rivi- ja luhtitaloja huoneistomoduuleista, joihin käytetään korkealaatuista puuraaka-aineetta. Sisco Oyj:n liikevaihto vuonna 2017 oli 52 miljoonaa euroa ja se on nopeassa kasvussa. Yhtiön ensimmäiset puukerrostaloprojektit ovat alkamassa, joista yksi hanke voitti Vantaan kaupungin tontinluovutuskilpailun tänä syksynä.