You are here

Itävallan Gratzissa puun osuus kerrostalotuotannossa kasvaa

Itävallan Grazin Reininghausgründen kaupunginosaan, entiselle kasarmialueelle on rakenteilla 400 asunnon puukerrostaloalue. Kun alueelle aiemmin valmistuneista puukerrostaloista ja puurakenteisesta vanhainkodista oli saatu myönteisiä kokemuksia, kaupunki halusi jatkaa puurakentamista. Osa asunnoista on varattu vuokra-asunnoiksi, ja loput menevät myyntiin markkinoilla. Kaupungin suositus on, että viidennes vuokra-asunnoista tulee rakentaa puusta.

- Puurakentamisen tarve tulee kaupunkilaisilta, jotka haluavat asua trendikkäiksi muodostuneissa puutaloissa. Ympäristötietoisuudessa on meneillään uusi aalto ja yhteiskunta haluaa ajatella ekologisemmin. Kaupunki tunnistaa tämän trendin ja on valmis kaavoittamaan puurakentamiselle, sanoo arkkitehti Karlheinz Boiger kohteen arkkitehtikilpailun voittaneesta Hohensinn Architektur toimistosta.

Lue Karlheinz Boigerin haastattelu Puuinfon artikkelipalvelusta.

Boiger esiintyy Puupäivän Arkkitehtuuria-seminaarissa, katso ohjelma.