You are here

Puurakentaminen tuetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon keskiössä Itävallassa

Itävallassa edistetään sosiaalista, kohtuuhintaista asuntotuotantoa monin keinoin. Kaikista vuokra-asunnoista yli puolet kuuluu valtion sekä maakuntien rahoittaman ja tukeman sosiaalisen asuntotuotannon piiriin. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttajina toimivat kuntien asuntoyhtiöiden lisäksi voittoa tavoittelemattomat asuntoyhtiöt ja asunto-osuuskunnat.

Yksi Itävallan suurimmista rakennusyhtiöistä on 70 vuotta sitten Lieznerissä perustettu Ennstal asunto-osuuskunta, minkä tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita rakennuksia asukkaille. Kuvaavaa itävaltalaiselle vuokra-asumiseen perustuvalle kulttuurille on se, että osuuskunnan kotipaikan Lieznerin asukkaista puolet asuu osuuskunnan asunnoissa.

Ennstal ja Grazin kaupunki rakennuttivat yhteistyössä Graziin 38 asunnon puurakenteisen kohtuuhintaisen kohteen. Steiermarkin maakunta rahoitti kohdetta 2100 eur/m2, mikä sidottiin puun käyttöön. Jos hanke olisi toteutettu ei-puurakenteisena, maakunnan rahoitus olisi ollut 1800 eur/m2.

Tavoitteena kohtuuhintaisuus ja ekologisuus

Kohteen kilpailutuksessa oli määritelty ennalta, että sen tulee olla puurakennus. Arkkitehtikilpailun voittaneella Stefan Nussmüller -arkkitehtitoimistolla oli puurakentamisesta jo aikaisempaa kokemusta ja referenssejä. Nyt rakennus on valittu Styrian maakunnan arkkitehtipalkinnon ja koko Itävallan puurakennuspalkinnon saajaksi.

Lue Stefan Nussmüllerin Puuinfolle anatama haastattelu Artikkelipalvelusta ja tule kuulemaan Puupivän Arkkitehtuuria-seminaariin lisää.